Θεματικοί άξονες δράσης του «ΘΕΛΩ»

Συμβουλευτική και διαμεσολάβηση μεταξύ Κοινωνίας και Πολιτείας


Συμβουλευτική και διαμεσολάβηση

Συμβουλευτική και διαμεσολάβηση μεταξύ Κοινωνίας και Πολιτείας στους τομείς:

 • Υγείας
 • Πρόνοιας
 • Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Εκπαίδευσης
 • Εθελοντισμού
 • Πολιτισμού

Βασικές στοχεύσεις δράσεων και υπηρεσιών

Οι βασικές στοχεύσεις δράσεων και υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

 • Συμβουλευτική στη διαδρομή στο Σύστημα Υγείας
 • Διαμεσολάβηση για θέματα Υγείας Πολιτών
 • Επείγουσα Ανθρωπιστική Βοήθεια σε πληγείσες περιοχές με υποστηρικτικές υπηρεσίες και δράσεις πολιτικής προστασίας
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη & Διαμεσολάβηση για ΑμΕΑ με έμφαση στην υποστήριξη του δικαιώματος της προσβασιμότητας και της δημιουργίας αντίστοιχων υποδομών
 • Προαγωγή της Διαπολιτισμικής Υγείας & Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής
 • Ίδρυση Υποστηρικτικών Δομών Συμβουλευτικής Δικτύωσης μεταξύ Κοινωνικών Εταίρων
 • Προαγωγή της Κοινοτικής Νοσηλευτικής & Κοινοτικής Μαιευτικής
 • Ψυχολογική Υποστήριξη ατόμων σε πληγείσες περιοχές
 • Διαμεσολάβηση μεταξυ Κοινωνίας και Πολιτείας σε θέματα Υγείας & Ποιότητας Ζωής
 • Στήριξη & Εμπέδωση της Κοινωνίας των Ενεργών Πολιτών και συνεργασία με Κοινωνικά Κινήματα και Πρωτοβουλίες Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Δημιουργία Μητρώου Εθελοντών με στόχο την ανάδειξη, θεσμική αναβάθμιση  και προώθηση του Εθελοντισμού στον χώρο της Υγείας και της Ελληνικής Κοινωνίας.
 • Καλλιέργεια Συλλογικής Κοινωνικής Συνείδησης Αλληλεγγύης και Προσφοράς στον Άνθρωπο με έμφαση στον Χώρο της Υγείας
 • Ενίσχυση και Υποστήριξη του πληθυσμού παραμεθόριων και απομακρυσμένων περιοχών στον τομέα της Υγείας
 • Ειδικές δράσεις ευαισθητοποίησης,ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την συνειδητοποίηση της αξίας της Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας
 • Συμπόρευση, Συμπράξεις με Συμφωνίες, Συνέργειες και Συνεργασίες με Φορείς και Ιδρύματα,την Πολιτεία, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ανεξαρτητες Αρχές και Σωματεία κοινωνικού χαρακτήρα.
 • Θεσμική θωράκιση και δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την ανάδειξη του Εθελοντισμού ως δημιουργικού κινήματος στη χώρα μας, που στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας

Μοιραστείτε το!