Το «ΘΕΛΩ» είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος, με βασική στόχευση του την ανάδειξη της Κοινωνικής Διάστασης της Υγείας και την Προώθηση - Προαγωγή του Κινήματος του Εθελοντισμού στη Χώρα μας.


Βασικοί Αξονες Δράσης του «ΘΕΛΩ»

  • Η οργανωμένη προώθηση του Εθελοντισμού στην επιστημονική κοινότητα της Υγείας και η θεσμική θωράκιση - εδραίωση της ιδέας του Εθελοντισμού στην Ελληνική Κοινωνία.
  • Η διαχείριση και επίλυση προβλημάτων πολιτών μέσω Συμβουλευτικής Διαμεσολάβησης, στις σχέσεις τους με το Σύστημα Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  • Η Στήριξη, Συνεργασία και Συμπόρευση με Φορείς, Οργανισμούς και Συλλόγους για την προάσπιση, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και επίλυση Θεμάτων Υγείας των Μελών τους.
  • Η υλοποίηση ειδικών Προγραμμάτων Πρόληψης, Ενημέρωσης και Προαγωγής του κοινωνικού αγαθού της Υγείας.
  • Η ανάδειξη του Εθελοντισμού ως ενός δημιουργικού κινήματος που στοχεύει στην ικανοποίηση των κοινών αναγκών του Κοινωνικού Συνόλου,μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία Ενεργών Πολιτών μεταξύ τους.
  • Η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε θέματα προσβασιμότητας, ψυχαγωγίας και μετακίνησης τους.
  • Η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, προσέλκυσης ΑμεΑ και συνεργασία με φορείς ανάδειξης υπηρεσιών ΑμεΑ, για την εξυπηρέτηση της αγοράς του «Προσβάσιμου Τουρισμού».
  • Η δημιουργία δομών ψυχοθεραπευτικής αποκατάστασης και υποστήριξης κοινωνικών και ευαίσθητων ομάδων, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εθισμού ή αποκλεισμού.

Μοιραστείτε το!