ΘΕΛΩ

Αυτό που για σένα είναι αμελητέο, μπορεί για κάποιο συνάνθρωπο μας να είναι ανεκτίμητο!


Τι είναι το «ΘΕΛΩ»

Ένα νεοσύστατο Αστικό Σωματείο μ η κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει αφιλοκερδώς υπηρεσίες στο χώρο της Υγείας,της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Ασφάλισης,με βασική του στόχευση την ανάδειξη της Κοινωνικής Διάστασης της Υγείας.Η προώθηση ευρύτερα του Εθελοντισμού στη Χώρα μας,με σκοπό την ικανοποίηση των κοινών αναγκών του Κοινωνικού Συνόλου και η υποστήριξη  των ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Ο στόχος

Η κοινωνική προσφορά στην σχέση των Πολιτών με την Πολιτεία με έμφαση στους Φορείς Υγείας για την δημιουργία ενός εξανθρωπισμένου δικτύου εθελοντών και υπηρεσιών, χωρίς πνεύμα ανταγωνισμού. Μια πρωτοβουλία που θα ρίχνει γέφυρες, δεσμούς συνεργασίας και σύνθεσης,με συνέργειες,αδελφοποίηση  ανάμεσα σε κάθε Οργανισμό και τον Άνθρωπο,με στόχο τη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων μέσω υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης.

Το όραμα

Η Δημιουργία δομών Συμβουλευτικής - Ενσυναίσθησης - Διαμεσολάβησης (ΣΕΔ) σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. σε ολόκληρη την Ελλάδα,μέσα από μια κοινωνική δικτύωση που θα διευκολύνει τους ανθρώπους ώστε να κινούνται με ασφάλεια στο υπάρχον σύστημα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Θεσμική αναβάθμιση και εδραίωση του Εθελοντισμού στην Ελληνική Κοινωνία. Η υποστήριξη και η βελτίωση των υποδομών στη χώρα μας για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.

Που απευθύνεται

Σε όλους τους Πολίτες της Ελλάδας και του Εξωτερικού,οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας ατομικά ή συλλογικά ανθρωπιστικής, επισιτιστικής, συμβουλευτικής δικτύωσης, πρόσβασης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Περίθαλψη, ΑμΕΑ, Συλλόγους, Σωματεία Ασθενών, στην Κοινότητα,στην Γειτονιά,στους ΟΤΑ, ΜΚΟ, σε μετανάστες και σε πληγείσες περιοχές με το Πρόγραμμα «Διαχείρισης Κρίσεων και τον Διευκολυντή Υγείας» ( Μental Health Facilitator - MHF).

Στρατηγικές συνεργασίες

Βασική επιδίωξη του "ΘΕΛΩ" η Συμπόρευση με την Πολιτεία και την Κοινωνία. Στόχος η σύναψη μνημονίων συνεργασίας και συμπράξεις με τη Βουλή των Ελλήνων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (ELPO), τον ΟΗΕ, τα Υπουργεία, τα Κρατικά και Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μ.Η.Ν. (Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας), τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ, τους Κοινωνικούς Φορείς και Εταίρους, με Ιδρύματα, με ΜΚΟ, με ΚΕΠΑ, με φορείς, με συλλόγους και οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας κ.α με δράσεις έρευνας, διοργάνωση φιλανθρωπικών γκαλά, συνέδρια, δημιουργία κοινωνικών δικτύων, συνεργασίες με ελεγκτικούς μηχανισμούς με στόχο την εξυπηρέτηση και διαφύλαξη του πολυτιμότερου αγαθού του ανθρώπου: την ΥΓΕΙΑ σε όλα τα επίπεδα του Κοινωνικού Βίου.


Μοιραστείτε το!